december 20 2021 0Comment

Vrtanje vrtin za različne namene

Vrtina je ozek v tla izvrtan jašek. Vrtine se vrtajo v različne namene, vključno s črpanjem vode, drugih tekočin (kot je nafta) ali plinov (kot je zemeljski plin), kot del geotehnične raziskave, ocene vplivov na okolje, raziskovanja mineralov, merjenja temperature, za geotermalne instalacije itd.

Izvrtane vrtine se običajno ustvarijo z vrtalnimi stroji z vrtljivo glavo. Metode in stroji uporabljeni za vrtanje vrtin se od primera do primera razlikujejo in so odvisni predvsem od geoloških pogojev in predvidenega namena.

Vrtanje vrtin za geosonde

Uporaba toplotnih črpalk za ogrevanje stavb postaja vedno bolj popularna, predvsem zaradi njihovih nizkih stroškov in visoke učinkovitosti. Geotermalne toplotne črpalke so med vsemi toplotnimi črpalkami najbolj učinkovite, saj za svoje delovanje koristijo konstantno toploto zemlje iz določene globine. V ta namen je najprej potrebno izvrtati vrtino, v katero se namesti geosonda.
Če torej razmišljate o vrtanju vrtine za geotermalno toplotno črpalko na svojem dvorišču, se morate prepričati, da so tla primerna za izkopavanje globoke vrtine in da je določeno območje dostopno za namestitev vrtalne opreme.

Če je vrtin več, morajo biti le-te vsaj 6 m ena od druge, da se prepreči toplotno uhajanje in izguba učinkovitosti, ter vsaj 5 m stran od stavbe.

Vrtanje vrtin za vodnjake

Podtalnica je najboljši vir pitne vode, do njega pa dostopamo z vrtanjem vrtin do vodonosnika. Tradicionalno so v ta namen uporabljali vaške vodnjake, iz katerih so z vedrom zajemali vodo. V sodobnem času in z razvojem tehnologije pa vodo iz vrtin na površje črpamo s črpalkami.

Vrtanje vrtin za vodnjake oz. za črpanje podtalnice se najpogosteje izvaja s prenosnim vrtalnim strojem. Vrtino se prej tudi izpiha ali izpere – na ta način se iz nje odstrani odvečen material, ki je posledica vrtanja. Izvrtana vrtina za namene črpanja vode mora biti utrjena z določenimi materiali, da se prepreči sesedanje vrtine in se zagotovi neoporečnost vode. To tudi pomaga preprečiti, da bi površinski onesnaževalci vstopili v vrtino, hkrati pa ščiti nameščeno črpalko pred vlečenjem peska in usedlin.
V kolikor bi si doma želi imeti vodnjak, ga pod določenimi pogoji lahko imate – v primeru, da nimate možnosti priključka na vodovod.
Vrtine za nafto in zemeljski plin se dokončajo na podoben, čeprav običajno bolj zapleten način.

Vrtanje vrtin za raziskave

Vrtanje raziskovalnih vrtin je ena najbolj učinkovitih metod za raziskovanje zemeljskih plasti, saj lahko zagotovi natančne podatke za vse vrste raziskav tal (npr. pri oceni geotehničnega tveganja, hidrogeološke raziskave, pedološke raziskave itd.), na podlagi katerih se naprej sklepajo odločitve glede primernih posegov v okolje. Na ta način se namreč oceni narava spodaj ležečih plasti oz. lastnosti tal na samem mestu predvidenega posega.

Da bi zagotovili stroškovno učinkovito delo v vrtini, je bistveno, da so lokacija, globina in režim testiranja dobro načrtovani in optimizirani za izpolnjevanje projektnih zahtev in pričakovanih talnih razmer.

Vrtanje vrtin za različne naročnike

Vrtanje vrtin lahko naročijo tako fizične osebe (geosonde za geotermalne toplotne črpalke), država (črpanje podtalnice) ali podjetja in izobraževalne institucije za svoje projekte.

V kolikor imate dodatna vprašanja, nas pokličite na 02/ 630 03 90 ali nam pišite na info@diate.com.

Tags: vrtanje vrtin

Write a Reply or Comment