O PODJETJU

Podjetje Diate je s svojimi storitvami na trgu prisotno že od leta 1981.

40 let izkušenj je zagotovilo za kakovostno in strokovno izvedbo naših storitev.

Naša ponudba sega na področja:

Vrtanje vrtin za toplotne črpalke, geosonde in vodnjake,

diamantno rezanje in vrtanje betona, armiranega betona, asfalta, opeke, granitnih robnikov in sider,

horizontalno vrtanje pod cestami in rekami do Ø 2500 mm s sočasnim potiskanjem cevi,

Vrtanje geotehničnih trajnih sider,

vrtanje mikropilotov Ø 300 mm.

Pridobivanje dokumentacije

Pri našem delu poskrbimo tudi za vso dokumentacijo povezano z vrtanjem – upoštevamo vse predpise in dovoljenja, ki zadevajo naše dejavnosti. Dovoljenja in predpisi seveda zavisijo od področja naše storitve.

Kar se tiče vodovarstvenih zahtev, so predpisi objavljeni v Zakonu o vodah, dovoljenje za poseg v prostor pa izdaja Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).

Dovoljenje za vrtanje je treba pridobiti za vrtine globlje od 30 metrov. Vlogi za pridobitev dovoljenja za vrtanje nad 30 metrov je treba obvezno priložiti rudarski projekt. Vlogi za pridobitev dovoljenja za vrtanje na vodovarstvenem območju je treba poleg rudarskega projekta priložiti tudi analizo tveganja za podzemne vode. Na vodovarstvenem območju pa je treba dobiti dovoljenje za vrtanje v vseh primerih, tudi če vrtina ne bo globlja od 30 metrov.

Pri vrtanju vrtine za vgradnjo geosonde investitor v tem primeru za vrtanje ne potrebuje dovoljenja, temveč se dovoljenje izda izvajalcu vrtanja.

To področje ureja zakon o rudarstvu, dovoljenje pa izvajalcu vrtanja izda ministrstvo za gospodarstvo. Vlogo za izdajo dovoljenja s potrebnimi prilogami vloži izvajalec del.

Priložiti mora revidiran rudarski projekt, ki vsebuje podatke o projektantu, revizorju, izvajalcu, geološko prognozo, lokacijsko informacijo, zemljiškoknjižni izpisek, mapno kopijo parcele, gradbeno dovoljenje za objekt, soglasje lastnika parcele in drugo. Postopek pridobitve dovoljenja traja od meseca dni do dveh mesecev.

Vodimo vas torej skozi celoten postopek izvedbe naših storitev.

Zakaj izbrati DIATE

Izobražen kader

To je prva konkurenčna prednost vsakega podjetja. Naš kader sledi novitetam stroke in se redno izobražuje ter tako našim naročnikon nudi sodobne in vrhunske rešitve.

Zanesljivost in natančnost izvedbe

Vrhunska oprema in strokonvno vodenje prinese odlične rezultate in zadovoljstvo našim strankam.

Vodenje dokumentacije in svetovanje

Pri nas boste vedno na tekočem z realizacijo projekta in vedno boste dobili informacije, ki vas zanimajo. Naše stranke so naša prva skrb.

Imate projekt, ki ga lahko uresničimo skupaj?