Vrtanje vrtin

Podrobneje

Vrtanje vrtin za vodnjake ali geosonde za izvedbo toplotnih črpalk ali namakalnih sistemov. Pred izvedbo preverimo kakšna je geološka sestava tal na izbranem območju, ali obstaja podtalnica in predlagamo najustreznejšo rešitev.

Za hitro in natančno izvedbo zemeljskih vrtin imamo na razpolago najsodobnejšo opremo. Pred začetkom vrtanja se po dogovoru s stranko dogovorimo ali je potrebna zaščita objekta ali ne. V kolikor je zaščita potrebna, objekt primerno zaščitimo. Pri svojem delu pazimo, da ne poškodujemo okolice.

Po odločitvi o najustreznejši rešitvi vam pri vrtanju vrtin nudimo:

Vrtanje vrtin za geosonde:

 • Dela vrtanja
 • Dobavo in vgradnjo geosond
 • Izvedbo črpalnih preizkusov
 • Izvedbo vrtine za vodo
 • Celostno izvedbo sistema geosonda
 • Vrtanje za raziskovalne namene
 • Dobavo ter vgradnjo potopnih črpalk
 • Dobavo in vgradnjo zbirnih ter zaščitnih jaškov

Vrtanje vrtin za vodnjake:

 • Dela vrtanja
 • Dobavo in vgradnjo cevi
 • Izpihovanje vrtine