Za povpraševanje se prosimo obrnite na podjetje Geotim d.o.o

Telefon:  +38631375523

Kaj je geosonda?

Geosonda je učinkovit sistem za prenašanje posredne toplote za ogrevanje in hlajenje prostorov ter za sanitarno vodo.

Sistemi izkoriščanja plitve geotermalne energije

Za izkoriščanje plitve geotermalne energije uporabljamo sisteme s toplotnimi črpalkami. Zemljino toploto lahko izkoriščamo na več načinov. Za izkoriščanje plitve geotermalne energije poznamo odprte in zaprte sisteme. 

Zaprti geotermalni toplotni sistemi

Zaprti geotermalni toplotni sistemi delujejo na principu prenašanja toplote iz določene globine pod površjem. Ti imajo mrežo cevi izdelanih iz materialov (npr. jeklo, baker in PEHD), ki so napolnjene z delovno tekočino (antrifriz, glikol) in imajo vlogo toplotnega izmenjevalca.

Ta deluje kot prenosnik toplote in toploto prenaša iz plitvega podzemlja v toplotne črpalke po ceveh, ki so lahko horizontalno nameščene ali pa vgrajene v vertikalne vrtine (geosonde).

Geosonde uvršamo med zaprte geotermalne toplotne sisteme

Prenos toplote poteka z odvzemanjem toplotne energije iz določene globine pod površjem z uporabo geosonde, ki je nameščena v vrtino skupaj s toplotno črpalko. Sistem zaprtega geotermalnega sistema s uporabo geosonde sestavljajo dovodna in povratna cev skupaj z toplotno črpalko, ki deluje po principu, da se v globoke vrtine dovaja medij ali voda, s katero izkoriščamo toploto. 

 

Voda se v Zemljini notranjosti ogreva in nato se segreta voda prenaša na površino po vzporedni cevi, kjer pride do toplotne črpalke. Globina in premer vrtin sta odvisna od prostorov ogrevanja in njihove potrebne toplote moči. Vrtine imajo premer vrtanja običajno v povprečju okoli 120 mm, geosonde pa se vgrajujejo nekje na globini od 30-60 m, nekatere tudi do največ 150 m. Geosonde morajo biti odporne na potencialne nevarnosti na globini in morajo ostati nepoškodovane pod vplivom tlaka, vlage in škodljivcev. 

Pri geosondi se v cevnem sistemu uporablja delovna tekočina, ki je tesnjeno zaprta, tekočine so mešanice z antifrizom in mešanice glikola. Material, ki se uporablja je PEHD, ki omogoča odpornost proti potencialnim nevarnosti poškodbe geosonde in zelo dobro izrablja toplotno energijo.

Vgrajevanje poteka, da se v globino namesti geosonda in se s polnilno maso zapolni prazen prostor med cevmi in steno vrtine, ki fiksira sistem in s tem izboljša učinek prenašanja toplote zaradi prevodnosti. Material za polnjene medprostora je beton in mešanice iz bentonita. Medij za prenos toplote je okolju prijazen. Pri vgradnji skrbimo za minimalno obremenjevanje okolja.

Vrtanje vrtin za geosonde:

Dela vrtanja

Dobavo in vgradnjo geosond

Izvedbo črpalnih preizkusov

Izvedbo vrtine za vodo

Celostno izvedbo sistema geosonda

Vrtanje za raziskovalne namene

Dobavo ter vgradnjo potopnih črpalk

Dobavo in vgradnjo zbirnih ter zaščitnih jaškov

Za povpraševanje se prosimo obrnite na podjetje Geotim d.o.o

Telefon:  +38631375523